LiVi Mobile Application

“ ตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตง่าย แค่ปลายนิ้ว”

ด้วยฟังก์ชั่นที่ช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ในการพักอาศัยร่วมกันในคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร นอกจากแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้บริการส่วนกลางแล้ว ฟังก์ชั่นของแอพลิเคชั่นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกำรบริหารจัดการส่วนกลางที่พักที่อาศัย รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการพักอาศัย

ราคาเริ่มต้น Unit ละ 1 บาทเท่านั้น

About Us

เกี่ยวกับแอพลิเคชั่น

  • LiVi เป็น ผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำรเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพักอาศัย ในคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอพาร์ทเม้นต์
  • LiVi ทำงานและสื่อสารผ่าน Mobile Application เป็นหลัก เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ง่าย สะดวก และ Real-time ยิ่งขึ้น
  • ฟังก์ชั่นที่ LiVi ให้บริการ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในที่พักอาศัย แจ้งเตือนจดหมาย/พัสดุรับเข้า แจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริการอื่นๆ
  • ทั้งนี้ LiVi จะพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อยู่ตลอด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาผู้ใช้บริการในที่พักอาศัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนกลางที่พักอาศัยที่ดีที่สุด

ฟังก์ชั่นที่บริการ ได้แก่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แจ้งเตือน-รับพัสดุ

แจ้งบิลค่าใช้จ่าย

แจ้งชำระเงิน

แจ้งซ่อมและติดตามการซ่อม

ติดต่อนิติบุคคล

ติดต่อฉุกเฉิน

Contact Us

ดาวน์โหลดแอพได้แล้ว

ทั้งระบบปฏิบัติการณ์ ANDROID และ IOS