เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

  • LiVi เป็น ผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำรเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพักอาศัย ในคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอพาร์ทเม้นต์
  • LiVi ทำงานและสื่อสารผ่าน Mobile Application เป็นหลัก เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ง่าย สะดวก และ Real-time ยิ่งขึ้น
  • ฟังก์ชันที่ LiVi ให้บริการ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในที่พักอาศัย แจ้งเตือนจดหมาย/พัสดุรับเข้า แจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริการอื่นๆ
  • ทั้งนี้ LiVi จะพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ อยู่ตลอด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาผู้ใช้บริการในที่พักอาศัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนกลางที่พักอาศัยที่ดีที่สุด

ฟังก์ชันที่บริการ ได้แก่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แจ้งเตือน-รับพัสดุ

แจ้งบิลค่าใช้จ่าย

แจ้งชำระเงิน

แจ้งซ่อมและติดตามการซ่อม

ติดต่อนิติบุคคล

ติดต่อฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดแอปได้แล้ว

ทั้งระบบปฏิบัติการณ์ ANDROID และ IOS