About Us

บริษัท ลิวิลูขั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเริ่มจากแนวคิดที่อยากแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการส่วนกลางการอาศัยในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร อาทิ ปัญหาการเข้า-ออกอาคารของผู้ติดต่อ (Visitor) ที่ยุ่งยากและไม่ปลอดภัย ปัญหาการแจ้งและรับพัสดุที่ล่าช้า ไม่ Real-time เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาผู้ใช้บริการในที่พักอาศัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ “Livi” เป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนกลางที่พักอาศัยที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลดแอพได้แล้ว

ทั้งระบบปฏิบัติการณ์ ANDROID และ IOS